Hurtigruten

Hurtigruten

Hurtigruten förknippas idag i första hand med semester och turism, och turen blev redan när den startade en turistattraktion. Men Hurtigruten hade (och har) ett annat huvudsakligt syfte, nämligen att transportera gods, post och passagerare till platser som annars skulle vara svåråtkomliga.

Under 1800-talet och ända fram till 1960-talet saknades vägförbindelser mellan Norges nordliga fylken och landets södra delar – det gick bara att ta sig mellan resten av landet och de nordligaste delarna genom båttrafik. Norska inrikesdepartementet gick därför ut med en anbudsinfordran år 1891, för att anlita ett rederi som kunde köra en snabb båtrutt mellan Trondheim och Hammerfest två gånger i veckan. Syftet var att skapa en närmare förbindelse mellan norra Norge och resten av landet. Inrikesdepartementets infordran möttes dock av tystnad, då inte ett enda anbud kom in. Året efter gjorde man därför ett nytt försök, och ändrade rutten till att omfatta sträckan Trondheim-Vadsø på sommaren och Trondheim-Hammerfest på vintern. Denna gång nappade rederiet Vesteraalens Dampskibsselskab, och den 2 juli 1893 avgick den första båten längs med Hurtigruten. Färden anlöpte i nio hamnar, och överallt där de lade till möttes båten av hurrarop och flaggor. Det var en segerturné i allra högsta grad. Resan var inte lätt – faktum var att många trodde att den var omöjlig att genomföra. Att resan blev en sådan framgång berodde sannolikt till stor del på att skeppets kapten, Richard With, hade seglat i de farvattnen förut. Tillsammans med styrmannen Anders Holte hade han gjort noggranna anteckningar om farleden de skulle följa.

Idag kör 11 båtar sträckan som numera går mellan Bergen och Kirkenes. Turismen spelar en allt viktigare roll för Hurtigruten, och allt större betoning läggs därför på den aspekten av resan, snarare än på post-, gods- och passageraraspekten. Hurtigruten fungerar dock fortfarande som en livsnerv åt de många småsamhällena i norra Norge, och turismen bidrar till orternas näringsliv. Bland annat serveras mat gjord på lokalt producerade råvaror ombord på Hurtigrutens skepp, råvaror som köps in från småsamhällena. Detta matkoncept kallar Hurtigruten för ”Norway’s Coastal Kitchen”. Resan med Hurtigruten har kallats ”Världens vackraste sjöresa”, och resan längs med Norges kust lockar därför varje år tusentals turister förutom de ordinarie passagerarna.

Comments are closed.