Inlägg med sökord: "båtresa"

Hurtigruten

Hurtigruten

Hurtigruten förknippas idag i första hand med semester och turism, och turen blev redan när den startade en turistattraktion. Men Hurtigruten hade (och har) ett annat huvudsakligt syfte, nämligen att transportera gods, post och passagerare till platser som annars skulle vara svåråtkomliga. Under 1800-talet och ända fram till 1960-talet saknades […]

Läs mer ›