Arbeta som volontär

Arbeta som volontär

Att arbeta som volontär har blivit ett allt mer populärt sätt för unga människor och studenter att skaffa sig erfarenhet från arbetslivet eller bara bidra till en organisation man tycker jobbar för en god sak. En volontär arbetar i de flesta fall gratis för att stödja en viss typ av verksamhet, men man kan också få betalning i form av andra saker än pengar. I vissa sammanhang, till exempel biståndsarbete, kan en volontär också vara en person som får betalt för sitt arbete. Just biståndsarbete är den kanske vanligaste typen av volontärarbete, och går i de flesta fall ut på att man hjälper en organisation att till exempel bygga skolor eller bistå med hjälp för ett naturvårdsprojekt. SIDA är ett exempel på en välkänd biståndsorganisation som erbjuder ett flertal olika alternativ för den som är intresserad av att jobba utomlands som volontär.

Vad innebär volontärarbete?

sida-logo

Det finns flera typer av volontärarbete man kan utföra på olika platser runt om i världen. En del av dem kombinerar volontärarbete med till exempel språkkurser eller andra typer av utbildningar. I somliga fall måste man själv betala flygbiljett, husrum och mat, medan andra organisationer erbjuder detta gratis. Vilken typ av arbete man utför varierar också i hög grad. I vissa fall behöver man en särskild utbildning för att kunna hjälpa till, medan det i andra fall inte ställs några krav på erfarenhet, kompetens eller ålder. Om man är intresserad av att pröva på volontärarbete erbjuder SIDA en hel del information och länkar.

Andra typer av volontärer

Även om de flesta volontärer jobbar för en biståndsorganisation så finns det också exempel på andra typer av volontärarbeten. Festivaler som drivs av små, oberoende organisationer är ofta beroende av volontärer för att gå runt. I dessa fall är det vanligt att volontären istället för betalning får ta del av festivalens utbud utan att betala inträde. Så kallade företagsvolontärer är än så länge inte särskilt vanliga i Sverige, men är ett fenomen som finns i många andra länder. Detta innebär att ett företag låter en medarbetare arbeta som volontär hos en ideell organisation på betald arbetstid. Denna typ av projekt benämns ofta företagsvolontärprogram.

Comments are closed.